نمایشگاه های ساختمانی و همایش ها

نمایشگاه های ساختمانی و همایش های برگزار شده در سال 97 با حضور مستمر و پخش رایگان نشریه بازار ساختمان و تاسیسات .

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۱۱ اسفند ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

جشن چهارم روز مهندس (نهم اسفند ۹۷ )

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۱۱ اسفند ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

همايش ایران مدرن ساختمانهای ماندگار پنجم اسفند

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۱۱ اسفند ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

پنجمین همایش روز مهندس (یکم اسفند۹۷ )

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۱۱ اسفند ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

نمایشگاه صنعت ساختمان قزوين(۳۰بهمن الی ۳ اسفند ۱۳۹۷)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۱۱ اسفند ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

دهمین نمایشگاه بین المللی بتن،سیما،قیر،آسفالت(۲۳ الی ۲۷ بهمن ۹۷)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۱۱ اسفند ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

همایش نمای ساختمان (۹ الی ۱۱ بهمن ۹۷)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۶ بهمن ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

دهمین نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته( ۳_۶بهمن ۹۷)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۶ بهمن ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی مسکن شهرسازی (۲۳_۲۵ دی ماه ۹۷)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۶ بهمن ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی میدکس تهران (۲۱الي۲۴دي ماه۹۷ )

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۶ بهمن ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه

نمایشگاه فولاد ایران(مکان برج میلاد تهران ۱۷_۲۰ دي)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۶ بهمن ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه

نمایشگاه صنعت ساختمان رشت(۵الی ۸ دی ماه ۹۷)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۱۷ دی ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

نمایشگاه بیمارستان سازی( ۳الی ۶دی ماه )

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۱۷ دی ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

نمایشگاه چاپ وبسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران( ۲۲الی ۲۵ آذر۹۷)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۱۷ دی ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

کنفرانس بین المللی سازه و فولاد(۲۰الی۲۱آذر۹۷)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۸ آذر ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار عمومی, اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان قم (۶الی ۹ آذر ۹۷ )

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۸ آذر ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

برج سازان (اجلاس و نمایشگاه برترین برج سازان ایران ۲۶آبان۹۷)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۸ آذر ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

چهاردهمین نمایشگاه کاشی و سرامیک و سنگ های تزیینی شیراز(۲۲الی ۲۵ آبان ۹۷)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۸ آذر ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

دهمین همایش ملی قیر و آسفالت(۲۲الی ۲۳آبان ۹۷)

برق و تاسیساتRead more +۰۸ آذر ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

صنعت برق ( هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق۹۷ )

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۸ آذر ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

نمایشگاه تاسیسات ( نمایشگاه بین المللی تاسیسات و صنایع وابسته ۱الی ۴آبان ۹۷)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۸ آذر ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

نمایشگاه صنعت (نمایشگاه بین المللی صنعت ۲۱ الی ۲۴ مهر ۹۷)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۸ آذر ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

نمایشگاه بین المللی معدن، ساختمان، صنایع وابسته( ۱۲ الی ۱۴ مهر ۹۷ )

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۸ آذر ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

نمایشگاه بین المللی صنعت آب(۱۱ الی ۱۴ مهر ۹۷)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۸ آذر ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

نمایشگاه و همایش سد و تونل(۱۰ الی ۱۲ مهر ۹۷)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۶ آذر ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

نمایشگاه لوازم وتجهیزات خانه وآشپزخانه (۱۸_۱۴شهریور۹۷ نمایشگاه اصفهان)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۶ آذر ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, لیست نمایشگاه های داخلی 97

ساختمان های پارسیان (دومین گردهمایی ساختمان های پارسیان (۲۹ مرداد ۹۷)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۶ آذر ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران (۱۵ الی ۱۸مرداد ۹۷)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۵ آذر ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

نمایشگاه بین المللی آسانسور (صنایع و تجهیزات وابسته (۲۸ الی ۳۱ تیر۹۷)

نمایشگاه های ساختمانیRead more +۰۵ آذر ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه (۲۸الی ۳۱تیر۹۷)

مصالح ساختمانیRead more +۰۵ آذر ۱۳۹۷ By bsnews1 in اخبار ویژه نمایشگاه, گزارش تصویری نمایشگاه های برگزار شده 97

نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران(۱۹ الی ۲۲ تیر ۹۷)

TOP