نمایشگاه های پیش رو

Upload Image...

همایش و نمایشگاه های برگزار شده بازار ساختمان

نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک – تهران

۲۹ دی الی ۲ بهمن ۱۴۰۱

بیشتر بدانید

نمایشگاه سیمان ، بتن و صنایع وابسته

۲۹ الی ۲ آذر ۱۴۰۱ تهران

بیشتر بدانید

کنگره مدیران ارزش آفرین

۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ – تهران

بیشتر بدانید
دیدن کلیه نمایشگاه ها

بانک مشاغل بازار ساختمان

بانک مشاغل تاسیسات بازار ساختمان

نفکو
دنیای کامپوزیت
ادامه مشاغل تاسیسات

بانک مشاغل معماری بازار ساختمان

پرچین
ادامه مشاغل معماری و دکوراسیون

بانک مشاغل ساخت و ساز بازار ساختمان

ایران مرمریت
مجتمع سنگ یزدانی
مجتمع تولیدی آجر مرجان
ادامه مشاغل کاشی و سرامیک ، سنگ و آجر

بانک مشاغل برق بازار ساختمان

شرکت برق و صنعت کمال
کاویان سیم بیهق
پژواک البرز
رسانا کابل
ادامه مشاغل برق

بانک مشاغل روشنایی و الکتریکی بازار ساختمان

گروه صنعتی الوند پیشرو
ابزار نوین
ابزار سازی زمانی
بام تک
ادامه مشاغل درب و پنجره

بانک مشاغل روشنایی و الکتریکی بازار ساختمان

ادامه مشاغل مصالح ( سیمان ، بتن ، گچ و ... )

آخرین اخبار