لیست مشاغل کاشی و سرامیک ، سنگ و آجر بازار ساختمان

عنوان مشاغلتماسزمینه فعالیت
مجتمع سنگ یزدانی 02133887000تولید انواع ستن های ساختمانی دهبید
ایران مرمریت 09130001789
www.iranmarmarit.com
تولید سنگ های ساختمانی و پودر جوشقان
مجتمع تولیدی آجر مرجان03145836434
03145836432
www.marjanco.com
آجرهای ساختمانی ، لفتون،بلوک سفالی،پلاک و آجرهای نمای نسوز