لیست مشاغل برق و روشنایی بازار ساختمان

نام مشاغلتماسزمینه فعالیت
سیم و کابل آریان ابهر 02122180930-5سیم و کابل
شرکت برق و صنعت کمال02136908501-3
02136915243
02136915312
www.kamalsantco.ir
سیم و کابل
تک سیم البرز02177222066-7
www.taksimalborz.com
سیم و کابل
کاویان سیم بیهق02126116980-1
www.kavian-sb.co.ir
سیم و کابل
رسانا کابل02188482314
02188482514
www.rasanacable.com
سیم و کابل
سیم و کابل لوشان02166706021
02166702801
02166710522
www.lowshancable.com
سیم و کابل
البرز پژواک02133994368-70
02136613625
www.alborzpezhvak.ir
سیم و کابل
آمیزه های پلیمر مروارید ابهرسیم و کابل
صنایع سیم کابل بافته02156233474سیم و کابل
بلدن کابل02133111398
02133111399
www.bcstore.ir
سیم و کابل
کالای برق نیما02133973079
02133983142
سیم و کابل
البرز الکتریک آلیجی02133914900
02133952769
02133919386
سیم و کابل
سیم و کابل مشهد0513156
www.mashadcable.ir
سیم و کابل
سیم و کابل پینکو02161926
www.aen-cable.com
سیم و کابل
دلندتولید انواع کلید و پریز روشنایی
روشنایی نیکا نور02136613927
02136613211
فروشگاه روشنایی
روشنایی ولیعصر02166344607
02166170382
02166170391
فروشگاه روشنایی
شرکت لامپ سازی نور افشان02188555131
02188725940
02188715906
www.noorafshan.com
لامپ سازی
صنایع روشنایی یکتا افروز02133988001
02133988003
فروشگاه روشنایی
گروه روشنایی روژ02133977821
02133977822
02133977823
فروشگاه روشنایی