کنفرانس بین المللی سازه و فولاد(۲۰الی۲۱آذر۹۷)

حضور و پخش رایگان ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات باغرفه اختصاصی در نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
۲۰الی۲۱آذر۹۷