خدمات فنی میرزایی در زمینه تاور کرین و آسانسورهای کارگاهی

Untitled-1

خدمات فنی میرزایی

از شرکتهای مطرح و بزرگ در زمینه خریدو فروش تاورکرین و آسانسورهای کارگاهی با استانداردهای روز دنیا و قیمت رقابتی

این شرکت همچنین در زمینه سرویس و نگهداری و ساخت قطعات پایه و تثبیت در کارگاههای بزرگ عمرانی و ساختمانی و ساخت تابلو برق  RCS , PLCT، اینورتر و تهیه لوازم دارای سابقه طولانی میباشد.

444 445