استخدام مهندس عمران در مهندسین مشاور

999

مهندسان مشاور به منظور تکمیل کادر پرسنل نظارت پروژه مشهد ترجیحاً آشنا با تونل و سازه های زیرزمینی: کارشناس و کارشناس ارشد معدن کارشناس زمین شناسی مهندسی مهندس نقشه بردار کارشناس و کارشناس ارشد عمران ارسال رزومه به ایمیل: estekhdami44@yahoo.com