نمایشگاه تخصصی مصالح ساختمانی

اولین همایش ملی نمایشگاه تخصصی مصالح ساختمانی استاندارد ۵ بهمن ۱۳۹۳ به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سالن رازی برگزار شد.حجت اله عزیزی دبیر این همایش هدف از برگزاری این نشست را بیان ضرورت و اهمیت استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در صنعت ساخت و ساز دانستند.

اکبر ترکان رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور نیز در مورد نظام کنترل کیفیت در سطح جهان سخن گفت وی کنترل کیفیت را دارای سه سطح عنوان کرد و گفت نظام کنترل کیفیت بر اساس تعریف به معنای سیستم است و سیستم عبارت است از اجزای به هم پیوسته که برای حرکت هدف دار تشکیل می شود و شامل تعریف و تدوین استانداردها است و بدون وجود استانداردها امکان اعتماد به نظام کنترل کیفی وجود ندارد. ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات در این همایش حضور پیدا کرد و ماهنامه خود میان بازدیدکنندگان و مدعوین توزیع نمود.