مهندس ۴ اسفند

همایش روز مهندس. ۴ اسفند توسط جامعه اسلامی مهندسان جشن پرشکوهی در برج میلاد تهران گرفته شد مهمانهای ویژه آقای روحانی ریاست محترم جمهور ، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محمدرضا باهنر رئیس جامعه اسلامی مهندسین، فریبرز واحدی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، دکتر غفرانی رئیس نظام مهندسی تهران و مقامات دولتی و بخش خصوصی بودند.به گزارش خبرنگار اعزامی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات رئیس جمهور در این مراسم به سخنرانی پرداختند و از تلاشهای مهندسین کشور تشکر کردندو اعلام کردند تاریخ نشان خواهد داد که ما دست کمی از دنیا نداریم و این افتخارات را از همت شما مهندسین و دیگر مردم تلاشگر کشور داریم ایشان افزودند دولت به فکر شما، به کار شما، تلاش شما و خدمات شما نیازمند است.ایشان در در ادامه فرمودند می خواهیم هر کاری از دولت را که میشود واگذار کرد، به انجمنهای مختلف از جمله انجمن های مهندسی واگذار کنیم و تردید نداریم که مردم در بسیاری از زمینه ها از دولت بهتر کار میکنند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز در این جشن از مهندسان خواستند در وارد رقابتهای جهانی شوند با این کار رستاخیز مهندسی ایران را در دنیا به پا کرد. ایشان از تصمیم بتنی کردن ۱۰درصد جاده های ایران سخن گفتند و آمار ۳۰۸ هزار مهندس در جامعه مهندسی خبر دادند و در تایید سخنان دکتر روحانی گفتند نظام مهندسی ساختمان، موتور محرک خروج کشور از رکود است.

آقای غفرانی رئیس نظام مهندسی نیز در این جشن فرمودند بخش عمده ای از فعالیتهای عمرانی کشور توسط مهندسان انجام می شود. ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات در این جشن حضور پیدا کرد و شماره اخر ماهنامه را میان کلیه حاضرین و مقامات کشوری رایگان توزیع نمود.