همایش سازه فولاد۱۳۹۳

اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد به گزارش خبرنگار اعزامی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات ۶و۷ اسفند ۱۳۹۳ در سالن همایش بین المللی شهید بهشتی با حضور شرکتها و مهندسین و مسئولین فعال در عرصه سازه و فولاد برگزار شد این همایش نمایشگاه با شکوهی داشت بصورتی که تمام چهار طبقه این مکان شرکتها به غرفه سازی پرداختند حدود ۸۰ غرفه. ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات نیز صدها ماهنامه بین حاضرین و شرکتها توزیع کرد