همایش روز مهندس

بی تردید تاریخ پر افتخار ایران اسلامی مملو از دانشمندان و مهندسان فرهیخته ای است که پایه گذار تمدن بزرگ اسلامی ایرانی برای این مرز و بوم بوده اند یکی از آنان خواجه نصیر الدین طوسی است که مهندسی سیاستمدار، نویسنده ای مبتکر ،حکیمی منجم ،ریاضی دانی اهل معرفت و فیلسوفی بی نظیر در در عصر خود بود که زلدروز وی را ((روز مهندس)) نامیده اند. روز مهندس به گزارش ماهنامه ازار ساختمان و تاسیسات ۵ اسفند در سالن میلاد محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران با حضور ترکان و جمعی از مسئولین برگزار شد. این جشن صدها مهمان از مهندسین رده بالا تا مهندسین تازه کار داشت که مهندسین عمران و ساختمان حضور پر رنگ تری داشتند. در حاشیه این جشن نمایشگاهی برگزار شد که باز هم شرکتهای ساختمانی پررنگ تر حاضر شدند و ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات نیز مثل همیشه حضوری فعال در این همایش مهندسین داشت که صدها ماهنامه بین مهندسین توزیع نمود