نمایشگاه تخصصی معماری،خانه مدرن و دکوراسیون داخلی – پارک چمران

نمایشگاه تخصصی معماری،خانه مدرن و دکوراسیون داخلی
۲۸بهمن لغایت ۱ اسفند ماه ۱۳۹۳
کرج -پارک چمران
تلفن رزرو:۴۴۰۵۱۹۸۵-۰۲۱و۴۴۰۱۳۴۶۵-۰۲۱
تلفکس:۴۴۰۰۱۴۶۶-۰۲۱