پیش بینی آینده بازار مسکن/ تکانه‌ها در راه است؟

برخی از مشاوران ملکی در توصیف بازار مسکن در سه ماهه نخست سال می‌گویند : ابتدای سال با افزایش قیمت دلار تعداد خریداران افزایش یافت اما فروشنده‌ها تردید داشتند؛ پس از آن که وضعیت بازار در حال تثبیت بود و تعداد فروشنده‌‌ها هم در حال افزایش، قیمت دلار کاهشی شد و بازار ملک مجدد راکد شد تا پایان بهار.

البته برخی از مشاوران ملکی می‌گویند، ابتدای سال با افزایش قیمت دلار تعداد خریداران افزایش یافت اما فروشنده‌ها تردید داشتند؛ پس از آن که وضعیت بازار در حال تثبیت بود و تعداد فروشنده‌‌ها هم در حال افزایش، قیمت دلار کاهشی شد و بازار ملک مجدد راکد شد تا پایان بهار.

برای واحدی ۱۴۸ متری،۲ سال ساخت و دارای امکاناتی همچون آسانسور، پارکینگ و انباری در محله سلسبیل، ۱۲ میلیارد تومان و در محله تهرانپارس غربی برای آپارتمانی ۱۲۰ متری، ۱ سال ساخت و دارای ۲ خواب و امکانات مذکور، ۱۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.با بودجه‌ای معادل ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌توان در محله سبلان، آپارتمانی ۳۴ متری و ۱ سال ساخت و دارای یک خواب، ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و در محله جیحون، واحدی ۵۰ متری،۱۲ سال ساخت و دارای امکانات را با ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری کرد.