به هر ایرانی چند متر زمین رایگان می‌رسد؟

مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن گفت: وعده‌هایی که داده شد در انتخابات اخیر کاملا عملی است و برای واگذاری ۲۰۰ متر زمین به هر خانواده این ظرفیت وجود دارد و اگر یک درصد از زمین‌های کشور را به خانواده‌های ایرانی اختصاص دهیم به هر ایرانی ۱۹۶ متر زمین می‌رسد

 بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید؛

این کمبودهایی که در بخش عرضه مسکن به وجود آمده است کمبودهای عمدی هستند که در بخش عرضه زمین اتفاق افتاده است و باعث شد که یک کمبود صوری و یک کمبود تحمیلی به جامعه ایرانی در حوزه مسکن با وجود ظرفیت‌های بزرگ در این حوزه تحمیل شود.

بر اساس آمارهای رسمی از۴ میلیون مسکنی که قرار بود در دولت سیزدهم ساخته شود حدود۱۵ درصد آن محقق شده و از۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد هم که در دست ساخت است ۲۳ درصد آن تحویل مصرف‌کنندگان داده شده و با وجود خلف وعده و عدم تمکین هجده بانک به پرداخت تسهیلات تکلیفی، دولت سیزدهم تا حدود زیادی به تکالیف خود عمل کرده است و وعده‌ها در حوزه زمین رایگان و ساخت مسکن و افزایش شهرهای جدید به ۵۷ شهر هم از قدم‌های محکم دیگر در این راه بود.

وعده‌هایی که داده شد در انتخابات اخیر کاملا عملی است و برای واگذاری ۲۰۰ متر زمین به هر خانواده این ظرفیت وجود دارد و اگر یک درصد از زمین‌های کشور را به خانواده‌های ایرانی اختصاص دهیم به هر ایرانی ۱۹۶ متر زمین می‌رسد بنابراین این ظرفیت وجود دارد و اغراقی هم نیست، اما متاسفانه کمبودهای صوری و گرانی‌ها و تورم مسکن و فشار بر خانواده‌ها عمدی بوده و یکسری هم ذی‌نفع دارد و قدرت زیادی برای کنار زدن آنها باید داشت تا مردم به آنچه حق‌شان است، دست پیدا کنند.