جدول جدیدترین قیمت آپارتمان در این مناطق تهران

در شرایطی که در نیمه اول سال به‌خصوص سه ماه اول، تعداد فایل‌‌‌های قرمز یا فایل‌‌‌های با سطح قیمت بالاتر از عرف در بازار مسکن قابل‌توجه بود هم‌اکنون فایل‌‌‌های سبز خودنمایی بیشتری در میان آپارتمان‌‌‌های عرضه‌شده به بازار دارند.