اجاره‌نامه‌نویسی در قراردادهای مستاجران رونق گرفت

اجاره‌نامه‌نویسی در قراردادهای مستاجران رونق گرفت

بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بازار مسکن در رکود قرار دارد و مستأجران در این روزها کمتر دنبال جابه جایی هستند. یکی از مشاورین املاک از بی رونقی بازار به مهر خبر می‌دهد و می‌گوید: مستأجران به جای مشاورین املاک پشت قراردادهای قبلی قرار داد جدید خود می‌نویسند و آن را ملاک اجاره نامه می‌دانند و این باعث شده تا کمتر به مشاورین املاک برای تمدید قرارداد بیایند.

در ادامه برخی از املاک با متراژ کوچک در مناطق جنوب غربی ملاحظه می‌شود.

Untitled