احتمال تکرار حادثه متروپل برای یکی از برج‌های مشهور

عضو انجمن انبوه‌سازان کشور گفت: در یکی از پروژه‌ها برج معروف شاهد آن هستیم که پس از واگذاری اسکلت و سازه آن تغییر داده شده و این یک خطر جدی محسوب می‌شود و امکان تکرار سانحه متروپل در ابعاد گسترده‌تر وجود دارد.
 حیدر نوروزی در نشست خبری با اشاره به اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی برای اجرای پروژه‌ها در صنعت ساختمان اظهار داشت: وقتی امنیت سرمایه‌گذاری در خطر باشد سرمایه‌گذاران به طور قطع عقب نشینی می‌کنند و بازار مسکن و صنعت ساختمان سایر کشورها را انتخاب خواهند کرد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی با سختگیری‌های دولت و در کنار آن وضعیت عدم ثبات اقتصاد کشور، سازندگان و انبوه‌سازان ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به ملک شخصی و ارز تبدیل کنند و شاهد خروج سرمایه‌گذاران از کشور و ورود آنها به بازارهای جذاب خارجی هستیم.

عضو انجمن انبوه‌سازان با اشاره به تبعات رشد نرخ دلار در صنعت ساختمان و روند ساخت و ساز کشور تاکید کرد: آنچه که از قیمت دلار برای سرمایه‌گذار مهمتر محسوب می‌شود، ثبات آن قیمت است یعنی برای سرمایه‌گذار این مهم است که نرخ دلار در یک قیمت مشخص ثابت بماند و ثبات قیمت‌ها امنیت اقتصادی را برای سازندگان تضمین می‌کند.

نوروزی با بیان اینکه در نبود امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، سازندگان جرات کار ندارند، گفت: برخی از پروژه‌ها به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی‌ها  بیش از ١٠ سال است که سردرگم مانده‌اند و این خواب سرمایه باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شود این در حالی است که ارزش این پروژه‌ها بعضا به ١۵ هزار میلیارد تومان هم می‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه در یکی از پروژه‌های معروف و برج‌ها به دولت نسبت به تبدیل آن به یک متروپل دیگر هشدار داده‌ایم، اظهار داشت: در یکی از پروژه‌ها برج معروف شاهد آن هستیم که پس از واگذاری اسکلت و سازه آن تغییر داده شده و این یک خطر جدی محسوب می‌شود و امکان تکرار سانحه متروپل در ابعاد گسترده‌تر وجود دارد . هر چند که بارها نسبت به این موضوع هشدار داده‌ایم اما نهادها به این هشدارها بی توجه هستند.