شهرداری با «فروش متری مسکن» دنبال منابع مالی مردم است

یک کارشناس بورس گفت: استنباط من این است که شهرداری منابع مردم را جذب کند و به زخم‌های خودشان بزند.

شهرداری با «فروش متری مسکن» دنبال  منابع مالی مردم است

علیرضا محمودی، کارشناس بورس درگفتگو با خبرنگار بازار ساختمان با اشاره به فروش متری مسکن گفت: درحال حاضر نماد بازار مسکن که در بازار سرمایه ایجاد شده، فرابورس انجام داده و قرار است شهرداری هم در بورس کالا املاکی را واگذار کند اتفاقی که در انتهای این داستان‌ها، تحویل فیزیکی مسکن وجود ندارد چون سازوکار این واگذاری متری مسکن شفاف نیست. فروش متری در بازار سرمایه، خریداران را از نوسانات مسکن برخوردار می‌کند اما آنها را خانه‌دار نمی‌کند. زمانی مسکن بورسی می‌شود که واسطه‌ای به‌نام «معاملات املاک» حذف شود.

او ادامه داد: به نظر من این طرح موفق نیست و من که در بازار سرمایه‌ هستم، روی این طرح سرمایه‌گذاری نمی‌کنم و ترجیح می‌دهم خانه‌ای را مستقیم معامله کنم.

این کارشناس بورس عنوان کرد: شهرداری تهران وظیفه خانه‌دار کردن مردم را ندارد. صندوق نسیم ۸-۷سال قبل پذیره‌نویسی کرد و در سال ۹۷-۹۶ چند واحد را در منطقه ۲۲ به صورت فیزیکی واگذار کرد. آن‌هم تجربه موفقی نبود و منتج به خانه‌دار شدن مردم نشد. اخیرا دو ارکان بازار سرمایه به‌صورت موازی، شروع به فروش متری مسکن کرده است. به نظرم شهرداری ناشر اوراق بهاداری در بازار سرمایه می‌شود که منابع آن به شهرداری جذب می‌شود. استنباط من این است که شهرداری منابع مردم را جذب کند و به زخم‌های خودشان بزند. با این حساب باید گفت شهرداری تهران برای پر کردن خزانه متمرکز خود، به سرمایه‌های خرد مردم روی آورده است.