7

در روزهای اخیر تقریبا تمام آپارتمان‌‌‌های نوساز فایل شده در این سامانه‌‌‌های گردآوری و عرضه فایل‌‌‌های ملکی سرخ‌‌‌پوش بوده‌‌‌اند و این یعنی سطح قیمت پیشنهادی نوسازها از میانگین قیمت واحدهای نوساز و تازه‌‌‌ساز اخیرا معامله شده قدری بیشتر است. البته نکته قابل تامل این است که این قیمت‌ها توسط فروشنده پیشنهاد شده اما الزاما به معنای معامله قطعی با ارقام مذکور نیست. واسطه‌‌‌ها می‌‌‌گویند اگر قصد فروشنده‌‌‌ها برای معامله جدی باشد، عموما انعطاف قیمتی نشان می‌دهند اما برخی از فروشنده‌‌‌ها نیز، آپارتمان‌‌‌های نوساز خود را با قیمت بالاتر از حد مورد انتظار عرضه کرده‌‌‌اند تا تخمینی از وضعیت بازار به دست آورند و انگیزه آنها برای فروش جدی نیست. به طور کلی فایل نوساز در اغلب محله‌‌‌های تهران کم‌‌‌تعداد است و فقط در برخی از محله‌‌‌هایی که در زمره بافت فرسوده دسته‌‌‌بندی می‌شود، حجم عرضه آپارتمان‌‌‌های کلیدنخورده نسبتا قابل قبول است و دامنه انتخاب را در اختیار جست‌‌‌وجوگران قرار می‌دهد.