قیمت جدید اوراق مسکن برای مجردها و متاهل‌ها / اوراق ۴۸۰ میلیونی چند؟

قیمت اوراق خرید مسکن تسه

جدیدترین قمیت اوراق مسکن در شهریور ۱۴۰۱ برای مجردها ۲۸۰میلیون تومان و برای متاهل‌ها ۴۸۰میلیون تومان اعلام شده است.

 قیمت اوراق مسکن در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است.

به نقل از ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در فروردین ماه ۱۱۹هزار و ۸۰۰، در اردیبهشت ماه ۱۱۴هزار و ۱۰۰ و در خرداد ماه سال گذشته نیز ۱۱۳هزار و ۲۰۰ تومان قیمت دارند.

هر برگ اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر سال گذشته ۱۱۲هزار و ۹۰۰ تومان، در مرداد سال گذشته ۱۱۳هزار و ۸۰۰ تومان و در شهریور سال گذشته با قیمت ۱۱۴هزار و ۸۰۰ تومان داد و ستد شد. این اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۱۵هزار تومان، در آبان‌ماه ۱۱۳هزار و ۷۰۰ تومان و در آذرماه ۱۱۴هزار و ۱۰۰ تومان قیمت داشتند.

اوراق تسهیلات مسکن در دی‌ و بهمن سال گذشته نیز با قیمت‌های ۱۱۴هزار و ۴۰۰ تومان و ۱۱۴هزار و ۶۰۰ تومان معامله می‌شد. این اوراق در فروردین ماه سال جاری ۱۱۵هزار و ۶۰۰ تومان قیمت داشت که این گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است.

بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰میلیون تومان وام جعاله می‌شود. لذا برای دریافت ۲۰۰میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۱۱۵هزار و ۶۰۰ تومانی، ۴۶میلیون و ۲۴۰هزار تومان می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۸میلیون و ۴۹۶هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۶۴میلیون و ۷۳۶هزار تومان می‌رسد.

زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۴۸۰میلیون تومان شامل ۲۰۰میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند. بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۹۲میلیون و ۴۸۰هزار تومان می‌شود که همراه با هزینه ۱۸میلیون و ۴۹۶هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند. در مجموع باید ۱۱۰میلیون و ۹۷۶هزار تومان پرداخت کنند.

سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل‌های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۳۶ میلیون و ۹۹۲ هزار تومان و متاهل‌ها نیز باید ۷۳ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان پرداخت کنند.