بازار خرید و فروش مسکن شرطی شده است!

بازار مسکن در شهر تهران این روزهای شرایط جدیدی را تجربه می کند به گونه ای که در بازار خرید و فروش مسکن، شرط و شروط جدیدی مُد شده است.

بررسی میدانی بازار خرید و فروش مسکن از یک شرط برخی فروشندگان مسکن برای خریداران حکایت دارد. تحقیقات میدانی نشان می دهد، برخی فروشندگان مسکن در زمان تفاهم نهایی با خریدار، خواهان درج بندی در قرارداد می شوند؛ بندی که در آن فروشنده بین بازه ۲۴ تا ۷۲ ساعت از خریدار وقت می خواهد تا در صورتی که موفق به خرید ملک جدید متناسب با بودجه خود شد این قرارداد جاری و نهایی خواهد شد.

بر اساس این بند، در صورتی که فروشنده نتواند ملک مدنظر خود را بیابد قرارداد فروش ملک قابل فسخ خواهد بود. پیگیری ها نشان می دهد، این مطالبه و شرط جدید به واسطه نابسامانی بازار و تغییرهایی ناگهانی و بعضا روزانه نرخ های پیشنهادی مسکن است.

نرخ های پیشنهادی فروش ملک در پایتخت
محدوده متراژ سن بنا قیمت (تومان)
جردن ۹۲ ۲۱ ۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پونک ۵۵ ۲۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مرزداران ۷۷ ۷ ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
شهرک رضویه ۷۳ ۱۱ ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
استاد معین ۴۵ ۲۴ ۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰
گیشا ۷۷ ۲۲ ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
جنت آباد جنوبی ۷۷ ۷ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

طبق گفته برخی مشاوران املاک، برخی فروشندگانی که قصد تبدیل به احسن ملک خود را دارند، پس از فروش ملک قبلی خود با تغییرات نرخ های پیشنهادی در بازار مواجه شدند و به همین دلیل، پس از فروش ملک خود، دیگر نتوانستند نسبت به خرید ملک جدید اقدام کنند.

برخی فعالان بازار مسکن، بر این باورند که برخی فروشندگان ملک به دلیل تورم های انتظاری نرخ های پیشنهادی خود را تغییر می دهند به طوریکه حتی در برخی مواقع ممکن است مشتری در یک هفته دو یا سه بار تغییر نرخ دهد.