صفحه اصلی / آرشیو برچسب کنفرانس بتن‚ همایش روز بتن ‚ شرکت شیمی ساختمان ‚ شرکت همگرایان تولید ‚ شرکت آرا بتن ‚ کارگاه های تخصصی ‚ سخنرانی های تخصصی ‚ سخنرانی های عمومی ‚ شرکت زرین کوه

آرشیو برچسب کنفرانس بتن‚ همایش روز بتن ‚ شرکت شیمی ساختمان ‚ شرکت همگرایان تولید ‚ شرکت آرا بتن ‚ کارگاه های تخصصی ‚ سخنرانی های تخصصی ‚ سخنرانی های عمومی ‚ شرکت زرین کوه

نهمین کنفرانس بتن و پانزدهمین همایش روز بتن

نهمین کنفرانس بتن و پانزدهمین همایش روز بتن مهر ۹۶ نهمین کنفرانس بتن و پانزدهمین همایش روز بتن با محوریت ساخت و ساز های بتنی در بناهای شهری برگزار میشود . زمان برگزاری  کنفرانس و همایش بتن : ۱۵ و ۱۶ مهر ۹۶ محل برگزاری کنفرانس و همایش بتن  :  …

بیشتر »