Tag Archives: وزیر امور اقتصادی و دارایی

وام رهن مسکن ( آیا بانک ها از پس وام رهن مسکن بر می آیند ؟)

وام رهن مسکن  ( آیا بانک ها از پس وام رهن مسکن را دارند ؟) به گزارش بازار ساختمان و تاسیسات  به نقل ازاقتصاد انلاین ، اوایل تیر ماه ماه بود که فرهاد دژپسند – وزیر امور اقتصادی و دارایی – در نشست خبری خود از راه‌اندازی صندوقی برای پرداخت وام به مستأجران خبر داد وادامه اخبار