صفحه اصلی / آرشیو برچسب نشریه بازار ساختمان و تاسیسات‚سمینار های اموزشی

آرشیو برچسب نشریه بازار ساختمان و تاسیسات‚سمینار های اموزشی

دومین نمایشگاه بین المللی خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای ایران

ثبت نام دومین نمایشگاه بین المللی خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای ایران آغاز شد جذب سرمایه خارجی و باز شدن راه حضور در بازارهای بین المللی نخستین نمایشگاه خدمات فنی مهندسی  مشاوره ای بهمن ماه سال گذشته به مدت ۳ روز و به صورت بین المللی در محل دائمی …

بیشتر »