Tag Archives: معاملات مسکن ،بانک مرکزی ،بازار مسکن ،قیمت خرید و فروش اپارتمان

کاهش معاملات بازار مسکن تهران در مرداد ماه

کاهش معاملات بازار مسکن تهران  در مرداد ماه به نقل از بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۷۴ میلیون ریال  بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۱ادامه اخبار