Tag Archives: متراژ مسکن

دردسرهای حباب زدگی در بازار مسکن

به گزارش بازارساختمان به نقل از اتاق تهران، بحران مالی که در سال ۲۰۰۷ در ایالات متحده آمریکا از بازار مسکن آغاز شد،   و دیگر کشورهای توسعه یافته را هم درگیر کرد، نشان دهنده شکست تمام عیار تئوری های اقتصادی در پیش بینی بحران های از این دست بود. بازار مسکن آمریکا از اوایل دهه ۲۰۰۰ روند افزایشی بیادامه اخبار