Tag Archives: ساخت و ساز مسکن ،مهندس ناظر ، سازمان نظام مهندسی ، شهردازی

چرا افراد کم سواد در ساخت و ساز مسکن بیشتر نقش دارند؟

  چرا افراد کم سواد در ساخت و ساز مسکن بیشتر نقش دارند؟ رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: «ما امروز می‌توانیم به شما هزاران گزارش ارائه دهیم که که مهندسان ناظر درخواست توقف را کردند، اما شهرداری‌ها ترتیب اثر نکردند.» حسن قربان‌خانی در پاسخ به این پرسش که در برخی ساختمان‌ها شاهد هستیمادامه اخبار