Tag Archives: رکود مسکن ، قیمت مسکن ، قیمت ارز ،طرح جامع مسکن ، بازار مسکن ، مسکن ،بازار ارز ، اقتصاد ایران

رکود مسکن ( ورود مسکن به فاز رکود تورمی)

 رکود مسکن ( ورود مسکن به فاز رکود تورمی) مدیر علمی طرح جامع مسکن با تأکید بر اینکه پیش‌بینی ساخت ۹۰۰ هزار مسکن در سال در طرح جامع مسکن می‌تواند تغییر کند اما سیاست‌ها همان است، گفت: مسکن وارد رکود تورمی شده است.   فردین یزدانی در پاسخ به این سوال که در طرح جامعادامه اخبار