Tag Archives: خرید و فروش مسکن

بازار مسکن

قیمت‌های پیشنهادی در آگهی های فروش ملک

قیمت‌های پیشنهادی در آگهی های فروش ملک از اردیبهشت سال گذشته، یکی از سایت های معروف خرید و فروش مسکن از درج قیمت های نامتعارف در آگهی‌های خود منع شد. تصمیم بر این بود که قیمت های عرف منطقه ای توسط کارشناسان در اختیار سایت ها قرار گیرد و تعاملی سه جانبه بین وزارت راه و شهرسازی،ادامه اخبار