Tag Archives: بازار مسکن ، نشریه بازار ساختمان ،رکود مسکن

بازار مسکن

بازار مسکن : تحلیل بازار مسکن در زمستان ۹۶

بازار مسکن : تحلیل بازار مسکن در زمستان ۹۶   بازار مسکن در دی‌ماه تحت تاثیر متغیرهای افزایشی، کاهش سهم فروش نوسازها، رشد بالاتر از میانگین قیمت‌های پیشنهادی و التهاب بازار ارز، مستعد رکود در رکود شده است. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین تغییرات بازار مسکن شهر تهران کاهش ۳.۴ درصدی سهم واحدهای نوسازادامه اخبار