صفحه اصلی / آرشیو برچسب ارز مسافرتی ، بانک مرکزی ، ارز دولتی ، ارز تک نرخی

آرشیو برچسب ارز مسافرتی ، بانک مرکزی ، ارز دولتی ، ارز تک نرخی

ارز مسافرتی :احتمال تغییر در پرداخت ارز مسافرتی از پایان تیر

1397020413544525713940684

ارز مسافرتی :احتمال تغییر در پرداخت ارز مسافرتی از پایان تیر آژانس های مسافرتی می گویند نامه ای به دست شان رسیده با این مضمون که از پایان تیر ماه پرداخت ارز مسافرتی به شکل فعلی متوقف خواهد شد. احتمال توقف پرداخت ارز مسافرتی از پایان تیرماه » خبری است …

بیشتر »