Tag Archives: آپارتمان نوساز

وضعیت قیمت آپارتمان‌‌‌های نوساز در تهران

آپارتمان‌‌‌های نقلی و نوساز عرضه شده در بازار مسکن عموما با قیمت‌‌‌های تا حدودی بیشتر از محدوده مورد انتظار خریداران فایل شده‌‌‌اند و به همین خاطر بازار این گروه از آپارتمان‌‌‌ها نسبت به بازار واحدهای کوچک ‌‌‌متراژ قدیمی‌‌‌تر، بی‌‌‌رمق است. اگرچه واحدهای نقلی به دلیل تناسب بیشتر با بودجه عمده متقاضیان خرید مسکن در همهادامه اخبار

فرمول «مشارکت در ساخت» تغییر کرده است؟

بازگشت نااطمینانی به بازار ساخت‌وساز ، فضای این بازار را که پیش از این بر مبنای توافق دو ضلع بازار ساختمانی پایتخت شکل می‌گرفت، به صحنه مچ‌اندازی «مالک» و «سازنده» تبدیل کرده است. بررسی‌ها از تازه‌ترین شرایط بازار مشارکت در ساخت مسکن که بیش از ۹۰ درصد از ساخت‌وسازها و عرضه جدید به بازار مسکن پایتخت ازادامه اخبار