1 copy

در عین حال گروهی از فروشندگان واحدهای بزرگ‌متراژ نیز سرمایه‌گذاران ملکی سال‌های اخیر هستند که همزمان با شروع دوره جهش وارد بازار شدند و با توجه به اینکه رشد قیمت از مناطق شمالی پایتخت آغاز شد، ترجیح دادند خرید سرمایه‌ای خود را در این مناطق انجام دهند؛ چراکه چشم‌اندازی از رشد دنباله‌دار قیمت در شمال شهر را پیش روی خود داشتند. از آنجا که در شمال پایتخت بازار ساخت و ساز بزرگ‌متراژها همواره داغ‌تر است، خریداران سرمایه‌ای ملک در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز دامنه انتخاب محدودی در محدوده متراژی زیر ۱۰۰ مترمربع داشتند و در نتیجه بخش زیادی از خریدهای سرمایه‌ای ملک در شمال پایتخت به ویژه در مناطق ۱ و ۳ و بخش‌های لوکس منطقه۲، در گروه واحدهای بزرگ‌متراژ انجام شد. اکنون بسیاری از خریداران سه تا چهار سال قبل ملک در مناطق لوکس تهران، در کسوت فروشنده در بازار مسکن ظاهر شده‌اند. آنها می‌دانند فروش آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ در بازار نسبتا راکد این روزها کار دشواری است و به همین خاطر از هم‌اکنون وارد بازار شده‌اند تا در فرصت بازارگرمی شب عید، بتوانند ملک خود را بفروشند.