سونامی افزایش عوارض شهرداری‌ها، چالش جدی تولید مسکن

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با انتقاد از نقش ناکارآمد سیستم شهرداری‌ها در تولید مسکن، گفت: سونامی افزایش عوارض شهرداری‌ها، تولید مسکن در کشور را با چالش جدی و تهدید مواجه کرده است.

فرشید پورحاجت اظهار کرد: شرایط تولید مسکن در کشور بسیار پر ریسک، پر مخاطره و سخت شده است و متاسفانه هیچ نظارت و کنترلی توسط دستگاه‌های متولی بر تولید مسکن وجود ندارد.

وی با اشاره به نقش ناکارآمد سیستم شهرداری‌ها در بحث تولیدمسکن، افزود: سونامی افزایش عوارض شهرداری‌ها، تولید مسکن در کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: سنگین شدن عوارض‌های شهرداری باعث شده تا تولیدمسکن با تهدیدی جدی مواجه شود و از این رو باید گفت که با توجه به شرایط موجود بازار مسکن در یک سال آینده با مخاطرات بسیار جدی مواجه خواهد شد.

پورحاجت عنوان کرد: برای تعادل بخشی به وضعیت کنونی بازار مسکن، هیچ ابزاری به جز تولید مسکن نمی‌تواند گره‌گشا باشد اما وضعیت عملکردی شهرداری‌ها در بحث عوارض‌ها باعث شده تا رغبتی برای تولید ساختمان وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: یک سازنده مسکن برای هر متر ساخت و ساز در بخش شهری باید عددهای بسیار زیادی را در قالب عوارض به شهرداری‌ها و یا در قالب‌های مختلف به دیگر دستگاه‌های اجرایی که همگی یا دولتی یا شبه دولتی هستند پرداخت کند و با این وضعیت چه انتظاری است که قیمت مسکن کنترل شود.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه اعدادی که تحت عنوان عوارض توسط شهرداری‌ها از سازندگان مسکن دریافت می‌شود، هیچ کمکی به طرح‌های توسعه و آبادانی شهرها نمی‌کند، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و مسئول، پیش پیش برای اخذ مجوزات از سازنده مسکن پول دریافت می‌کنند و بعد از آن نیز خدمات مناسبی که باید را ارائه نمی‌کنند.