تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی؛ بهترین راه بهبود وضعیت مسکن

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: به دلیل وسعت وزارت راه و شهرسازی، بیشتر تمرکز وزیر، بر حوزه راه است؛ لذا باید وزارت راه وشهرسازی تفکیک شده و وزیر مسکن، به صورت ویژه به این مهم بپردازد.

تفکیک وزارتخانه عریض و طویل راه و شهرسازی؛ بهترین راه برای بهبود وضعیت بازار مسکنبه گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، احمد جباری در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه مسکن گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت به موضوع بسیار مهم مسکن اشاره و به صورت جدی تاکید کردند که تامین مسکن مشکل مردم است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اینکه مسکن موتور محرکه اقتصاد بوده و افزایش ساخت خانه موجب رشد اشتغال و رونق کارخانه‌ها و صنایع وابسته می‌شود، عنوان کرد: متاسفانه مسکن سازی در کشورمان مغفول مانده است و بهترین راه برای بهبود وضعیت بازار مسکن و اجرایی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در این حوزه، تفکیک وزارتخانه عریض و طویل راه و شهرسازی است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: به دلیل وسعت وزارت راه و شهرسازی بیشتر تمرکز وزیر راه و شهرسازی، بر حوزه راه بوده که بخش‌های حمل و نقل هوایی، دریایی و جاده‍‌ای و ریلی را در بر می‌گیرد؛ لذا اگر می‌خواهیم تولید مسکن رونق و وضعیت مسکن سامان پیدا کرده و فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص اجرایی شود، باید وزارت راه وشهرسازی تفکیک شده و وزیر مسکن به صورت ویژه به این مهم بپردازد.