۹۰ درصد قراردادهای دریافت‌کنندگان وام ودیعه پارسال صوری بود

عضو هیات مدیره اتحادیه املاک کشوری گفت: نظارت ها امسال باید بر روند دریافت تسهیلات ودیعه مسکن افزایش یابد چرا که پارسال بیش از ۹۰ درصد از دریافت کنندگان دارای قراردادهای صوری بودند.

 عبدالله اوتادی گفت: دولت باید شرایطی را در بازار مسکن به ویژه بازار اجاره فراهم کند که شاهد بهبود وضعیت این بازار باشیم و یکی از این راهکارها پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن است که البته باید برای امسال نظارت ها در روند پرداخت افزایش یابد.

به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه املاک کشوری بیش از ۹۰ درصد از دریافت کنندگان تسهیلات ودیعه مسکن پارسال از طریق قراردادهای صوری اقدام به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن کردند که باید امسال نظارت ها در این خصوص افزایش یابد.

امسال میزان وام ودیعه مسکن برای تهران ۶۰ میلیون تومان، برای سایر کلان شهرها ۴۵ میلیون و برای شهرهای کوچک ۳۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.