رکود بازار مسکن ادامه دارد/ تاثیرگذاری مسکن ملی چقدر است؟

یک کارشناس بازار مسکن گفت: به نظرم نرخ افزایش قیمت در بازار مسکن ادامه پیدا می‌کند اما آهنگ آن کمتر از نرخ تورم خواهد بود. در عین حال رکود ادامه خواهد داشت.

فردین یزدانی: در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های آینده گفت: بازار مسکن وابسته به فاکتورهای بسیاری است. اولین مساله توافق هسته‌ای است که مشخص می‌کند بازار مسکن به کدام سمت می‌رود

وی ادامه داد: مساله دیگر نرخ ارز است. اما به طور کلی با توجه به اوضاع بازار تصور می‌کنم اتفاق خاصی در بازار مسکن نیافتد. به نظرم نرخ افزایش قیمت در بازار مسکن ادامه پیدا می‌کند اما آهنگ آن کمتر از نرخ تورم خواهد بود. در عین حال رکود ادامه خواهد داشت.

این کارشناس بازار مسکن در خصوص تاثیرگذاری واحدهای مسکن ملی در قیمت مسکن گفت: واحدهای مسکن ملی بعید است که با حجم تاثیرگذار در سال جاری به سرانجام برسد. اگر  سال قبل شروع به کار کرده باشند، در بهترین حالت یک سال طول می کشد تا به نتیجه برسد. به همین خاطر به نظرم تاثیر خاصی در بازار نخواهد داشت.