خانه در تهران متری ۷۷ میلیون تومان!/ قیمت مسکن در مناطق مختلف (جدول)

تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در اسفند سال ۱۴۰۰ به حدود ۸/۶ هزار فقره رسید و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۹،۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین قیمت متوسط هر متر مربع مسکن نیز مربوط به منقطه یک تهران با حدود ۷۷ میلیون تومان است.

آنطور که در گزارشات بانک مرکزی آمده و برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به حدود ۸/۶ هزار فقره رسید که نسبت به ماه قبل ۱۹،۹ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۶/۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. اما قیمت مسکن چگونه است؟

در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران معادل ۳۵۱،۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب ۶،۲ و ۰،۱۶ درصد افزایش داشته است.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در اسفندماه سال ۱۴۰۰ در شهر تهران به تفکیک هر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۲،۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۴۵،۸ و ۵۰،۲ درصد رشد داشته است.

رشد ماهانه شاخص مزبور در اسفندماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۰،۴ و ۱،۲ درصد است.

طبق این گزارش می‌توان نتیجه‌گیری کرد:

_ قیمت مسکن تنها در یک ماه ۶ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. تورم ماهانه بهمن‌ماه نیز یک درصد بود.
_ معاملات نسبت به اسفند ماه ۳۰ درصد رشد داشته است.
_ متوسط قیمت از مرز ۳۵ میلیون تومان عبور کرده است.

قیمت مسکن در مناطق مختلف

در اسفندماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت هر متر مسکن در منطقه یک شهر تهران حدود ۷۷ میلیون تومان بوده است. این متوسط قیمتی در منطقه ۲۲ به‌عنوان پایین‌ترین منطقه تهران به حدود ۳۴ میلیون می‌رسد.

این درحالی است که برخی مناطق بالاتر قیمت‌های کمتری از این حد دارند. به‌طور مثال متوسط قیمتی در منطقه ۱۲ حدود ۲۲ میلیون تومان و در منطقه ۲۰ حدود ۱۸ میلیون تومان است.

کمترین متوسط قیمی برای متر مربع نیز متعلق به منطقه ۱۸ با حدود ۱۶،۵ میلیون تومان است.