حضور چین در صنعت ساختمان سازی ایران | ورود تکنولوژی یا پیمانکار؟

به گزارش بازار ساختمان ، پس از اعلام قانون جهش تولید و تامین مسکن زمزمه های حضور چین در ساخت و ساز مطرح شده است.

این موضوع با واکنش انبوه سازان و مجریان ساختمانی مواجه شده و می گویند ضعفی در دانش فنی مهندسان ایرانی نیست که نیاز به حضور چین باشد.

جلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران و نماینده مردم غرب گلستان حضور چینی ها را تایید کرده اما توضیح می دهد که بحث ورود پیمانکار مطرح نیست بلکه فقط ورود تکنولوژی دربرابر فروش نفت مطرح شده است.

blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ auto_slide=”6000″ cat=”28″ posts=”100″ readmore=”ادامه اخبار” readmore_color=”alert” readmore_style=”underline” readmore_size=”small” show_date=”false” image_height=”56.25%” image_hover=”zoom”]