واگذاری خانه‌های خالی به افراد نیازمند

یک کارشناس بازار مسکن گفت: باید توجه داشت که کشور با ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه و با میانگین هر واحد ۱۰۰ متر مربع و قیمت هر متر مربع ۱۰ میلیون تومان ، سرمایه ای حدود ۲۵۰۰ تریلیون تومان را بلا استفاده گذاشته است و به دنبال هزینه مجدد به همین میزان و حتی بیشتر در این زمینه است.

مالیات خانه های خالی

با توجه به وعده دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور و همچنین محدود بودن منابع زیر ساختی برای رسیدن به این هدف بزرگ ، شاید کشور با چالش هایی در آینده روبرو شود. حال برای بررسی بیشتر این موضوع گفت و گویی با کیاکسار محمدی، کارشناس بازار مسکن انجام دادیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

محمدی، در ابتدای صحبت‌های خود گفت: طرح ها و وعده ها در مورد ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم را می توان یکی از طرح های قابل ستایش دانست که در این دولت توجه ویژه به اقشار مختلف جامعه که تاکنون خانه دار نشده اند، داشته است. اما به نظر می رسد این طرح همچون بسیاری از طرحهای دیگر مانند ساخت سدهای گوناگون بدون آینده نگری و یا پروژه مسکن مهر و همچنین ساخت زنجیره دانشگاههای آزاد در اقصی نقاط کشور طرحی شتابزده و بدون تحقیق و دوراندیشی است.

  وی ادامه داد: طبق آمار وزارت راه و شهر سازی بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه است که این تعداد واحد مسکونی تقریباً ۶۲ درصد از واحدهای مسکونی وعده داده شده دولت را شامل میشود.

  وی افزود: سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا دولت طرحهای تشویقی برای عرضه این واحدهای مسکونی خالی از سکنه به مردم ندارد؟ با یک برنامه ریزی دقیق و منظم و طبق آمار میتوان این واحدهای مسکونی را به مردم نیازمند واگذار کرد. بدون اتلاف وقت و هزینه بیشتر.

  نگاهی ویژه به  ۲.۵ میلیون واحد خالی از سکنه در کشور

  محمدی گفت: باید توجه داشت که کشور با ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه و با میانگین هر واحد ۱۰۰ متر مربع و قیمت هر متر مربع ۱۰ میلیون تومان ، سرمایه ای حدود ۲۵۰۰ تریلیون تومان را بلا استفاده گذاشته است و به دنبال هزینه مجدد به همین میزان و حتی بیشتر در این زمینه است . آیا نمی شود با این بودجه بسیاری از طرح های عمرانی و زیرساختی کشور را تکمیل کرد؟ ایا این بودجه برای تکمیل بخش اعظمی از راه آهن سرتاسری و بزرگراهی کل کشور کافی نیست؟

  این کارشناس مسکن در ادامه افزود: همین پروژه های عمرانی می تواند چند صد هزار فرصت شغلی ایجاد کنند و نه تنها با این کار بسیاری از زیر ساختهای ما تکمیل می شود بلکه باعث رونق اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور خواهد شد و در پی آن رفاه بیشتر اقشار مختلف جامعه شود.

  راه کاری مفید برای پیشبرد بهتر طرح جهش مسکن

  محمدی در پایان گفت: دولت می تواند با طراحی یک سامانه ، کلیه خانواده هایی که خواهان جابجایی و خرید خانه های جدید هستند را ردیابی کند و با توجه به طبقه رفاهی این خانواده ها برای همه این خانه های خالی مشتری در خور و مناسب پیدا کند. در کنار این موضوع با اعمال مالیاتهای سنگین به خانه های خالی ، مانند بسیاری از کشورهای دنیا صاحبان این واحدها را مجبور به فروش آنها کند  و نقدینگی حاصل از فروش و واگذاری این واحدها را به طرحهای عمرانی تخصیص دهد که باعث تورم هم نشوند! همچنین باید برای پیشبرد بهتر این طرح، پیش بینی آمار جمعیتی کشور را در سالهای آینده مورد توجه قرار داد. چرا که پیک جمعیتی کشور که متولدین دهه ۵۰ و ۶۰ هستند، اکنون بیشترشان دوره صاحب خانه شدن را گذرانده اند.

  blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ auto_slide=”6000″ cat=”28″ posts=”100″ readmore=”ادامه اخبار” readmore_color=”alert” readmore_style=”underline” readmore_size=”small” show_date=”false” image_height=”56.25%” image_hover=”zoom”]