مسکن مهر یا شهر ارواح؟ +عکس

چینی‌های به مناطقی که به صورت انبوه مسکن سازی کردند و کسی آنجا ساکن نمی‌شود، شهر ارواح می‌گویند!

شهر ارواح چین