انتقاد از نرخ‌گذاری‌های سلیقه‌ای در بازار مسکن

رئیس اتحادیه املاک تهران با انتقاد از نبود ضابطه در نرخ گذاری واحدهای املاک در معرض فروش از سوی مالکان گفت: برخی از مالکان بدون هیچ ضابطه ای ،اقدام به نرخ گذاری های نجومی واحدهای خود می کنند که این امر به ضرر آنهاست چرا که نرخ گذاری های غیرمتعارف و خارج ازضابطه در نهایت سبب میشود که املاک آنها به فروش نرسد.

به گزارش خبرنگار  بازار ساختمان   ،افزایش و جهش قیمت مسکن طی چند سال اخیرسبب شده است که قدرت مردم برای خرید خانه به شدت کاهش پیدا کند تا جایی که بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس زمان انتظاربرای خانه دارشدن دهک اول به ۱۷۸ سال رسیده است.در این بین همزمان با رشد بی ضابطه قیمت مسکن،برخی از مالکان از این شرایط استفاده می کنند و بدون هیچ ضابطه ای واحدهای خود را با بالاترین نرخ ممکن به بازار عرضه می کنند.

این امر واکنش رییس اتحادیه املاک را در پی داشته است.مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با ساختمان آنلاین گفت: نرخ گذاری سلیقه ای مالکان به هیچ وجه مورد قبول نیست و سبب بهم ریختگی قیمتها در بازار مسکن می شود.

وی با اشاره به اینکه نهادهای نظارتی برای نظارت بر قیمتها در حوزه مسکن باید ورود کنند و مانع از آشفتگی قیمتها در این بازار شوند تصریح کرد: متاسفانه برخی از مالکان به قصد سوداگری و بهم ریختگی قیمتها در این بازار ورود پیدا می کنند و این امر سبب می شود که قیمتها در این بازار دستخوش بهم ریختگی شود.

رییس اتحادیه املاک تهران ادامه داد: برخی از مالکان تصورمی کنند که قیمتها در بازارمسکن سودای ایستادن ندارد و این بازار ظرفیت نامحدودی برای افزایش قیمت دارد.این درحالی است که این پیش فرض سوداگرانه کاملا نادرست است چرا که بعد از هردوره ای که بازارمسکن تحت تاثیرعوامل بیرونی و درونی جهش داشته باشد،تا چند سال بعد درمرحله تثبیت قیمتی به سر می برد.

خسروی مقطع کنونی را دوره تثبیت قیمتها در بازار مسکن ارزیابی کرد و با بیان اینکه دستور اتحادیه به کلیه مشاوران املاک این است که از قیمت گذاری نامتعارف املاک به جد پرهیز شود اظهارداشت: قیمت ها در بازار مسکن در حال حاضر در مرحله ثبات به سرمی برند و بازار مسکن طوفان و تلاطم قیمتها را پشت سرگذاشته است.در چنین شرایطی مالکانی که قصد دارند با قیمتهای نجومی املاک خود را به بازارملک عرضه کنند سخت در اشتباه هستند چرا که این بازار در حال حاضر در مرحله ثبات است و متقاضیان مسکن نیزباید آگاه باشند و زیر بار قیمتهای نجومی و غیرمتعارف نروند.

رییس اتحادیه املاک استان تهران همچنین با یادآوری این مطلب که طرح های دولت در حوزه مسکن در دراز مدت قادرخواهد بود که تاثیرمثبتی بر بازارملک به جای گذارد گفت: با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن و با در نظر گرفتن اینکه افزایش عرضه به تعادل بخشی بین عرضه و تقاضای مسکن کمک می کند،قطعا چنانچه دولت قادر باشد با حمایت از بخش خصوصی در قالب عرضه زمین رایگان و نیز ارایه تسهیلات اثربخش،زمینه را برای افزایش عرضه مسکن فراهم کند،بدون شک این امر در درازمدت کمک شایانی به بازارمسکن خواهد کرد.

خسروی همچنین با یادآوری این موضوع که سوداگری در بخش مسکن همیشه یکی از عوامل اصلی افزایش قیمتها در این بازاربوده است تاکید کرد: اجرای طرحهایی نظیراخذ مالیات از خانه های خالی سبب می شود که راه سوداگری در این بازار تا حد زیادی مسدود شود.

blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ auto_slide=”6000″ cat=”28″ posts=”100″ readmore=”ادامه اخبار” readmore_color=”alert” readmore_style=”underline” readmore_size=”small” show_date=”false” image_height=”56.25%” image_hover=”zoom”]