تلفات انرژی در مازندران بالا است| ضرورت حرکت به سمت ساختمان سبز

وی با عنوان اینکه در فرایند طراحی ساختمان باید به مسائلی نظیر شناخت منطقه، پلاک های ساختمانی، دسترسی ها، جهت گیری مناسب ساختمان مورد توجه قرار گیرد، کاهش مصرف سرمایشی و گرمایشی را مسئله بسیار مهم ذکر کرد.

وی با تاکید براینکه ساختمان فقط یک چهار دیواری نیست بلکه باید کارآمد و زیبا باشد، گفت: تامین و تضمین سلامت روحی و جسمی انسان در ساختمان مسئله مهم است و در ساختمان سازی تلفات انرژی در آن کم باشد.

کیایی یادآور شد: باید به سمت ساختمان سبز  حرکت کنیم زیرا جریان تهویه طبیعی برای دسترسی به هوای تازه ایجاد می کند و سبب تصفیه فاضلاب می شود.

وی گفت: محوطه سازی در ساختمان سبز نیز به گونه ای انجام می شود که با پستی وبلندی ایجاد شده جلوی بادهای سرد و زمستانی را خواهد گرفت.

این فعال صنعت ساختمان یادآور شد: همچنین ساختمان باید به گونه ای ساخته شود که نیاز آن به سوخت فسیلی به حداقل رسد و منبعی برای ایجاد سازه های دیگر شود.