برخورد جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه چهار شهرداری رشت

به گزارش ایلنا از رشت، مریم گل احضار با بیان اینکه هرگونه ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی خلاف مقررات شهرسازی است، اظهار کرد: شهرداری در راستای وظیفه ذاتی و اختیارات قانونی خود به جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان با هرگونه ساخت و ساز غیرقانونی برخورد قاطع خواهد کرد.
وی با استناد به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها گفت: در این قانون، شهروندانی که قصد ساخت و ساز دارند، ملزم می‌نماید تا قبل از هرگونه اقدام جهت شروع ساختمان‌سازی از شهرداری پروانه دریافت کنند.

مدیر منطقه چهار شهرداری رشت از شهروندان فهمیم رشت درخواست کرد تا جهت صیانت از حقوق خود و عموم شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف ساختمانی و تصرف عدوانی موضوع را سریعا از طریق سامانه ۱۳۷ به اطلاع شهرداری برسانند.