قيمت مسکن کاهش مي‌يابد؟

عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به کاهش ۱۰ هزار توماني قيمت سيمان در روزهاي اخير گفت: اميدوارم با افزايش همکاري و هم افزايي دولت و مجلس روند نزولي قيمت مصالح ساختماني تدوام داشته و موجب کاهش قيمت مسکن شود.

پیش‌بینی قیمت مسکن

عليرضا زنديان نماينده مردم بيجار گروس و عضو مجمع نمايندگان استان کردستان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وجود حباب در قيمت مسکن، گفت: مجلس شوراي اسلامي براي ساماندهي بازار مسکن طرح هاي خوبي را نظير ماليات بر خانه‌هاي خالي و طرح جهش توليد و تامين مسکن جهت ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني را به تصويب رسانده که با اجراي دقيق آن‌ها حباب بازار مسکن تخليه خواهد شد.

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي افزود: در حال حاضر بخش عمده‌اي از قيمت مسکن را نرخ زمين تشکيل مي‌دهد که مجلس براي اين موضوع راهکار بسيار خوبي داشته و با استفاده از اراضي ملي، زمين را به صورت رايگان و با اجاره ۹۹ ساله در اختيار سازندگان قرار مي‌دهد و اين موضوع موجب حذف قيمت زمين از نرخ تمام شده مسکن مي‌شود. بي ترديد با اجراي قانون جهش توليد و تامين مسکن که در آن به موضوع تامين مصالح ساختماني با قيمت مناسب و زمين رايگان براي سازندگان اشاره شده، شاهد کاهش قيمت مسکن خواهيم بود.

عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: در روزهاي اخير با پيگيري هاي انجام شده حدودا ۱۰ هزار تومان قيمت هر پاکت سيمان کاهش يافته و اميدواريم با افزايش همکاري و هم افزايي دولت و مجلس اين امر تدوام داشته و شاهد کاهش قيمت ساير مصالح ساختماني و سپس مسکن نيز باشيم.

نماينده مردم بيجار گروس در مجلس با بيان اينکه بخشي از افزايش قيمت مسکن متاثر از مسائل اقتصادي کشور بوده و البته بخشي ديگر آن به صورت کاذب و ناشي از فعاليت هاي سوداگرانه گران شده است، اظهار کرد: يکي از طرح هاي بسيار خوب مجلس براي جلوگيري از فعاليت دلالان در بازار مسکن، طرح ماليات بر عايدي سرمايه بوده که در حال بررسي کارشناسي در کميسيون اقتصاد است و بي ترديد با تصويب و اجراي آن، احتمال کاهش قيمت مسکن وجود دارد.