مخالفت وزیر راه با عرضه مصالح ساختمانی در بورس

وزیر راه و شهرسازی عرضه سیمان در بورس را باعث سوداگری دانست و گفت: مخالفت خود را در دولت اعلام کردم و امیدوارم زودتر جلوی عرضه سیمان در بورس گرفته شود.

به گزارش، بازار ساختمان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «محمد اسلامی» در خصوص دلالی مصالح ساختمانی

و افزایش قیمت سیمان، فولاد و میلگرد با تاکید بر اینکه مخالف عرضه مصالح ساختمانی در بازار بورس است،افزود:

در کشور ما از هر مشکلی که پیش می‌آید عده ای سوء استفاده می کنند. همزمان با قطعی برق کارخانجات که

به دلیل کمک به زندگی مردم انجام شد سیمان وارد بورس شد که دولت در آن نقشی ایفا نکرد. شخصا مخالف بردن

مصالح ساختمانی به بورس هستم. زیرا اینها شبکه توزیع سنتی خود را داشتند. بردن مصالح ساختمانی در بورس

سوداگری است و با آن مخالف هستم که در دولت نیز آن را مطرح کردم. امیدوارم جلوی این کار گرفته شود.

اخذ مالیات از خانه های خالی

اسلامی در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: واحدهای خالی توسط وزارت راه و شهرسازی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. هدف اصلی از اخذ مالیات از خانه های خالی این است تا التهاباتی که در بازار مسکن به واسطه سرمایه ای شدن مسکن ایجاد می شود گرفته شود. سرمایه های بخش مسکن باید در بخش های مولد به کار گرفته شود. مالیات به میزانی از افرادی که واحدهای خالی دارند دریافت شود تا برای آنها جذابیت نداشته باشد و مالکان واحدهای خالی واحدهای خود را برای اجاره و یا فروش عرضه کنند.