افزایش ۶۴درصدی فروش مسکن به خارجی‌ ها در ترکیه

مرکز آمار ترکیه اعلام کرد که فروش مسکن به شهروندان خارجی طی ژوئیه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۴ درصد افزایش یافته و به ۴ هزار و ۴۹۵ واحد رسید.

بر این اساس، استانبول با فروش ۱۹۵۱ خانه در رده نخست قرار دارد و پس از آن آنتالیا با ۹۳۱ خانه، آنکارا با ۳۱۲ مورد، مرسین با ۲۱۷ و بورسا با ۱۵۸ در رده‌های بعدی قرار دارند.

شهروندان عراقی با ۷۱۲ خانه در صدر خریداران مسکن در ترکیه هستند. پس از این کشور ایرانی‌ها با ۶۱۹ خانه، روس‌ها با ۳۶۵ خانه، شهروندان افغانستان با ۲۲۹ و آلمانی‌ها با ۱۹۸ خانه در رده‌های بعد جای گرفته‌اند.