افزایش مجدد قیمت ها در بازار مسکن

میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با ۳درصد افزایش نسبت به اردیبهشت به بیش از ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده‌است.

با وجود افزایش قیمت‌ها، حجم معاملات در خرداد نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از ۵۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با ۳درصد افزایش نسبت به اردیبهشت به بیش از ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده‌است.

با وجود افزایش قیمت‌ها، حجم معاملات در خرداد نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از ۵۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.