ثبات نرخ سود وام مسکن در هفته چهارم ۱۴۰۰

روند نرخ سود در دومین هفته متوالی در ۴ به علاوه یک بازار مسیری تقریبا بدون تغییر را ثبت کرد.

اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که مالکان آن‌ها می‌توانند بدون ایستادن درصف از بانک مسکن وام استقراض کنند.

هزینه خرید این اوراق در بازار مسکن همواره در نوسان است.این نوسان قیمتی در هفته اخیر در بازه ۵۰ هزار تا ۵۲ هزار تومان اندکی تحرک داشت.

رفتار نرخ سود در بازار مسکن به نوعی تغییرات هزینه وام را برای متقاضیان نمودار می کند. در همین خصوص در حالیکه چهارشنبه ۱۸ فروردین این متغیر در

حد ۲۰.۲ درصد بود، در هفته اخیر بازههم پس از نوسانی اندک به میزان ثبت شده در هفته قبل رسیده و در همان حد ۲۰.۲ درصد قرار گرفت.  عدم تغییر نرخ سود نشان از روند ثابت هزینه وام مسکن در این روزها داشته است.