ساخت ۲۰۰هزار مسکن برای محرومان

وزیر راه و شهرسازی در برنامه رهیافت رادیو  اقتصاد، ضمن اشاره به اینکه، هم اکنون از مجموع ۵۰۰ هزار واحد نیمه تمام مسکن مهر ۶۰ تا ۷۰ هزار واحد در حال اجراست چون عملیات ساخت و ساز این واحدها دیرتر شروع شده بود، گفت: بطورکلی با تکمیل ساخت این واحدها و تحویل به متقاضیان در عمل پرونده مسکن مهر تا پایان سال بسته خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که پروژه‌های مسکن مهر که در محاکم و دادگاه‌ها پرونده دارند باقی خواهد ماند چون از کنترل مجموعه وزارتخانه خارج است، تصریح کرد: پس از بررسی پرونده‌های پروژه‌های مسکن مهر در محاکم قضایی و صدور رای این واحدها هم تعیین و تکلیف خواهند شد. همچنین سرجمع حدود۴۰ هزار واحد مسکن مهر در سطح کشور مشکل دادگاهی دارند.

ساخت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر

اسلامی در بیان ۱۳ هزار واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی، گفت: ۱۳ هزار واحد همچنان باقی می‌ماند چون فاقد متقاضی هستند یعنی جایی ساخته شده‌‌اند که هنوز برای این واحدها متقاضی وجود ندارد.

ی در بیان آمار مسکن مهر، افزود: طرح مسکن مهر شامل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بود که تا پایان دولت دهم ۶۸۰ هزار واحد به متقاضیان تحویل و یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در دولت ‌های یازدهم و دوازدهم تکمیل و به متقاضیان واگذارشد.

اسلامی بیان داشت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد از این دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر خود مالک بود یعنی افراد دارای زمین بودند فقط از وام مسکن مهر استفاده کردند.

وی ادامه داد: تنها یک میلیون واحد را وزارت راه و شهرسازی در همان زمان وارد عملیات ساخت و ساز شد.